Osobní údaje a Cookies

V těchto zásadách osobních údajů vám vysvětlíme, co se s vašimi údaji děje, kdo k nim má přístup a proč nebo kdy je můžeme sbírat. Rozsah zpracování se liší podle toho, jak naše služby využijete. Zpracování osobních údajů se řídí evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Správcem je společnost Hubixo s.r.o., se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČ: 08272166, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 316084.

Vaše práva týkající se osobních údajů

Vždy děláme maximum proto, abychom vaše osobní údaje střežili co nejlépe. Podle GDPR máte následující práva:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
 • požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů,
 • žádat přenesení osobních údajů k jinému správci,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 • pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, pak tento souhlas vzít zpět,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že byla vaše práva při zpracování osobních údajů porušena

Veškerá práva nebo jakékoli dotazy můžete uplatnit elektronicky na domena@hubixo.com nebo písemně na adrese Hubixo s.r.o., Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2, Česká republika. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Osobní údaje při komunikaci s námi

Prostřednictvím e-mailu nebo odesláním kontaktního formuláře, máte možnost se na nás obrátit s žádostí o informace a zodpovězení otázek.

Které osobní údaje zpracováváme:

 • Identifikační údaje (jméno, příjmení, nepovinně)
 • E-mailová adresa
 • Obsah zprávy

Proč osobní údaje zpracováváme a na základě čeho můžeme:

Komunikace je náš oprávněný zájem – údaje potřebujeme kvůli zodpovězení vašich dotazů a údaje z vašich podnětů také pro zlepšování našich služeb. Bez zpracování těchto údajů vám nebudeme moct odpovědět.

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:

Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu 1 roku od zodpovězení dotazu, popřípadě po dobu 1 roku od poslední komunikace mezi námi a Vámi v rámci příslušného dotazu.

Kdo může mít k údajům přístup:

 • poskytovatel hostingu, společnost SWBROADBAND Ltd, 106 Kenwyn Street, Truro, Cornwall, United Kingdom, TR1 3BX, ID: 08853775
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společní správci nevyužívají.

Cookies a prohlížení webu

Náš poskytovatel hostingu také automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. server log souborů, které nám váš prohlížeč automaticky přenáší. Jedná se o typ prohlížeče a verzi prohlížeče, použitý operační systém, adresu URL referrera, název hostitele přistupujícího počítače, čas požadavku na server a adresu IP. Data slouží pouze pro zabezpečení dat a analýzu chyb.

Co to jsou cookies:

Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Díky cookies Vás může Správce odlišit od jiných uživatelů webu, a účinněji si zaznamenat informace o Vaší návštěvě a chování na webu. Cookies se ve stručnosti dělí na základní a druhotné, dlouhodobé a dočasné, první strany a třetí strany. Více o cookies například zde: https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o vašem chování – stačí si tak nastavit prohlížeč. Při zakázání zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webu, nemůžeme zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu našeho webu.

Informace o tom, jak si nastavit svůj prohlížeč a omezit nebo povolit zpracování cookies, najdete v nápovědě svého prohlížeče či zde: https://www.whatismybrowser.com/guides/how-to-enable-cookies/. Nastavení cookies můžete také provést zde: https://www.youronlinechoices.eu/ nebo zde https://www.aboutads.info/choices/.

Udělení a změna souhlasu:

Pro správné fungování webu, jeho zlepšování, analýzu a marketing, od vás potřebujeme souhlas se zpracováním cookies a dalších dat. Vaše osobní údaje budou zpracovávány a informace z vašeho zařízení (soubory cookie, unikátní identifikátory a další data ze zařízení) mohou být ukládány a používány externími dodavateli nebo s nimi sdíleny, předávány mimo EU, případně je může používat výhradně tento web.

Na vašem zařízení také smíme ukládat a zpracovávat základní cookies, tedy ty, které jsou nezbytné pro fungování webu, i bez vašeho souhlasu. Pro ostatní typy cookies je potřebný váš souhlas.

Nastavení souhlasu můžete změnit či odvolat zde přes odkaz – Nastavení soukromí

 • Povaha zpracovávaných údajů, účely zpracování, příjemci, jimž budou údaje případně předány a další informace, jsou součástí okna s nastavením souhlasů. Informace zde uvedené (v předvolbách nastavení) jsou součástí tohoto dokumentu.

Tyto zásady jsme připravili ke dni 31. 12. 2021. Vezměte prosím na vědomí, že v budoucnu může dojít k jejich změně.